Wozy Paszowe STACJONARNEGO

Seria stacjonarna PF Faresin jest idealnym rozwiązaniem dla biogazowni i gospodarstw wykorzystujących zautomatyzowane systemy żywienia. Cechy wspólne dla serii zaczepianych PF to konstrukcja ślimaków i zbiornika mieszającego zapewniająca wysoką jakość mieszania, a ponadto możliwość wyboru różnych rozmiarów taśmy wyładowczej oraz dostępność silników elektrycznych o mocy do 110 kW, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie wydajności i zużycia.
Ślimaki
Pojemność (Przesuń kursor myszką)
Anuluj