Samojezdne Leader PF2 Plus

Samojezdny wóz paszowy z dwoma pionowymi ślimakami, o pojemności 18-33 metrów sześciennych, który charakteryzuje się niezwykłą prostotą użytkowania i ekonomią. Zastosowanie automatyzacji i wzajemnej interakcji między komponentami maszyny, przy użyciu nowych metod zarządzania elektronicznego najnowszej generacji, zapewnia łatwość obsługi i eksploatacji  z niespotykaną precyzją, szczególnie w średnich i dużych firmach, dzięki automatycznym trybom jazdy ECO, WORK i SOFT.
Pojemność (Przesuń kursor myszką)
Anuluj