Samojezdne Leader PF 1

Samojezdny wóz paszowy z pionowym ślimakiem, o pojemności 9-20 metrów sześciennych, który charakteryzuje się niezwykłą prostotą użytkowania i ekonomią. Zastosowanie automatyzacji i wzajemnej interakcji między komponentami maszyny, przy użyciu nowych metod zarządzania elektronicznego najnowszej generacji, zapewnia łatwość obsługi i eksploatacji  z niespotykaną precyzją, szczególnie w średnich i dużych firmach. 
Pojemność (Przesuń kursor myszką)
Anuluj