Mons. Camillo Faresin Onlus

Historia

Fundacja Mgr Camillo Faresin Onlus, założona w styczniu 2004 r., Jest apolityczna, non-profit i żaden z jej członków nie może otrzymać wynagrodzenia za pracę, którą wykonuje. Ma on wyłącznie na celu solidarność społeczną wobec osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i członków społeczności zagranicznych, ograniczony do pomocy humanitarnej w sektorach: opieka społeczna i zdrowotna; opieka zdrowotna; promocja inicjatyw, warunków i możliwości zatrudnienia mających na celu promowanie wzrostu społecznego i gospodarczego.
Mons. Camillo Faresin Onlus

Fundacja

Fundacja urodziła się głównie w Guiratinga, w brazylijskim Mato Grosso, gdzie biskup Camillo i Don Santo Faresin poświęcili swoje życie jako misjonarze salezjańscy. Rada Fundacji ma bezpośredni kontakt z diecezją Guiratinga poprzez obecność Sióstr Boskiej Woli Bassano del Grappa i Biskupa Guiratinga. Dzięki tym ludziom w Guiratinga powołano komitet mający na celu zaproponowanie projektów, które odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby społeczności. Projekty Arcybiskupa Camillo Fareisna Onlusa dotyczą: wsparcie dla seminarzystów diecezji Guiratinga; wsparcie kursów mających na celu nauczanie i szkolenie zawodowe dla młodych ludzi w diecezji; wsparcie dla kobiecego rzemiosła; wsparcie dla domu spokojnej starości Gaetana Sterni i jego starszych; wsparcie dla najbardziej potrzebujących rodzin poprzez finansowanie „koszyków” zawierających podstawowe potrzeby. Dziś dłoń arcybiskupa Camillo Faresina jest nadal wyciągnięta ku drugiej, dzięki Fundacji, która nosi jego imię. Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Europa: tam, gdzie potrzebna jest pomoc i solidarność, jest tam Fundacja Camillo Faresin Onlus. Zbiera fundusze, współpracuje z organizacjami non-profit, a dzięki wsparciu darowizn stopniowo poszerza zakres swoich działań. Tak kontynuuje się przykład mężczyzny. Z całą swoją siłą.