presence-world.jpg

Rozwój zrównoważony Środowiskowy i ekonomiczny

Faresin codziennie ponosi odpowiedzialność społeczną i środowiskową jako czynny uczestnik wszystkich procesów biznesowych. 
Zrównoważony rozwój należy rozumieć jako proces produkcyjny o niskiej szkodliwości dla środowiska oraz tworzenie maszyn, które są w stanie szybko osiągnąć maksymalną prędkość roboczą przy zredukowanych obrotach silnika, ograniczając czas pracy, a w związku z tym także emisję CO2.
Jest to główny cel, jaki postawiliśmy sobie poprzez wprowadzenie na rynek samojezdnych wozów paszowych, które przy wysokiej wydajności redukują zużycie paliwa. Postrzegamy obostrzenia środowiskowe, nie jako ograniczenia, lecz jako okazję do opracowywania nowych sposobów obniżania kosztów operacyjnych i zwiększania rentowności rolnikowi, który szanuje środowisko.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego jest w pełni zintegrowana z wizją Faresin i wywodzi się z silnych więzi z terenem przemysłowym w Breganze, który jest wpisany w DNA właścicieli. Firma stale dąży do utrzymania i rozpowszechniania stworzonej przez siebie wartości, jaką jest produkcja maszyn, które są w stanie pogodzić zasadę dobrostanu zwierząt z rentownością gospodarstw hodowlanych na całym świecie.