pfm-teaser.jpg
pfm-logo.png

Ogólna poprawa jakości i produktywności Łańcuch pokarmowy bydła

Każdego dnia maksymalna kontrola jakości dawki. Świat zootechniczny każdego dnia staje przed wyzwaniem, jakim jest przygotowanie dawki żywnościowej, która w jak największym stopniu respektuje właściwe zasady żywienia zwierząt. Wynik ten można osiągnąć jedynie poprzez pełne i szybkie kontrolowanie procesu żywienia, który jest pełen zmiennych czynników. Zainspirowane podejściem „cross-engineering”, wzornictwo przemysłowe Faresin opiera się na synergistycznej interakcji między różnymi produktami. Mając na uwadze ekosystem, produkty Faresin tworzą efekt spirali, zapewniając wciąż to  nowe rozwiązania i korzyści, które mogą być oferowane klientom. Rezultatem tej filozofii jest system Precision Feed Measurement (PFM), który opiera się na zasadach techniki precyzyjnego karmienia i gwarantuje najlepszą możliwą wydajność pod względem jakości i rentowności.
PFM zapewnia zintegrowane wykorzystanie wozu paszowego i ładowarki teleskopowej - lub wozu samojezdnego, który łączy obie funkcje załadunku / mieszania – z użyciem analizatora paszy poliSPECNIRTM, produkowanego przez filię IT Photonics, która umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym całego łańcucha pokarmowego bydła, zapewniając w ten sposób jednorodną i precyzyjną dawkę.
Lekki, wytrzymały i przenośny, analizator poliSPECNIRTM, może być stosowany wszechstronnie na każdym etapie procesu żywienia, a także może być zakładany bezpośrednio na wóz paszowy. Stałe monitorowanie pozwala hodowcy na szybkie podejmowanie decyzji i interweniowanie w proces żywienia, w oparciu o precyzyjne parametry i wskaźniki oraz zapewnia zwierzętom codzienną, jednorodną dawkę.
pfm-logo.png

Analiza TMR-u Podczas mieszania

poliSPEC zamontowany na zbioniku mieszającym paszowozu (samojezdnego, ciągnionego lub stacjonarnego) dokonuje pomiaru składników odżywczych i jednorodność mieszanki. Nowy WSKAŹNIK HOMOGENICZNOŚCI pozwala na uzyskiwanie, stale, najlepszej mieszanki, unikając szkodliwych strat wydajności odżywczej podczas procesu mieszania lub w fazie dystrybucji.
pfm-logo.png

składników Analiza

Hodowca i żywieniowiec mogą kontrolować jakość i różnorodność składników dostępnych w gospodartwie, tak, aby właściwie zarządzać dawką żywieniową. Analizator poliSPEC pozwala poznać rzeczywistą jakość składników, co pozwala optymalizować wykorzystanie zasobów firmy lub zakupionych produktów.
pfm-logo.png

Na stole paszowym Analiza paszy

W ciągu dnia daje możliwość pomiaru zachowań żywieniowych zwierząt, dzięki zastosowaniu nowych WSKAŹNIKÓW JEDNORODNOŚCI I SORTOWANIA bezpośrednio na stole paszowym. Pozwala hodowcy i dietetykowi na podjęcie odpowiednich środków zaradczych w celu właściwego zaspokojenia potrzeb żywieniowych zwierząt, unikające strat w żywieniu, które w innym przypadku, byłyby trudne do zidentyfikowania.

Podczas zbiorów Analiza surowców we wczesnym etapie

Analizator poliSPEC pomaga dokładnie określić stan uprawy, umożliwiając dokładne zaprogramowanie ingerencji w uprawy i identyfikację okna dojrzewania dla optymalnego zbioru. Nowy WSKAŹNIK GOTOWOŚCI DO KISZENIA pozwala na natychmiastowy pomiar jakości zbiorów i jego zdolności do wypracowania prawidłowej fermentacji, umożliwiając ewentualne zastosowanie celowanych dodatków lub innych praktyk kiszenia.

Analiza upraw podczas zbioru: Prasa, sieczkarnia i kombajn

Analizator poliSPEC pozwala na ciągły pomiar właściwości zebranego produktu, co pozwala dokonać właściwego wyboru o jego przeznaczeniu i przechowywaniu. Dzięki systemom łączności i georeferencji ISOBUS możliwe jest mapowanie cech produkcyjnych pola w celu prawidłowej oceny zebranego produktu i opracowania odpowiednich planów agronomicznych.